fbpx
To Top

Polityka Cookies

Polityka dotycząca plików cookies

1. Strona Internetowa (www.sanlorenzo.pl) używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SO Sp. z o.o. na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SO Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających witrynę.

2.SO Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na obieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez stronę, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie witryny i jej funkcji.

3. SO Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:a) uwierzytelniania Klienta na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji Klienta w na StronieInternetowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi, na każdej podstronie witrynyinternetowej, ponownie wpisywać loginu i hasła;b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowychstatystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej,co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. Wszczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lubinnego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoichprzeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies dokomputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będziemożliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d)przeglądarka Safari;

e)przeglądarka Opera.

6.SO Sp. z o.o. może gromadzić Państwa adresy IP.

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej witrynę przez dostawcę usługinternetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jestprzypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jestwykorzystywany przez SO Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także wcelach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanychautomatycznych programów do przeglądania treści strony.

7.Strona może zawierać linki i odnośniki do innych Stron Internetowych. SO Sp. z o.o. nie ponosiodpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamyPaństwa, by po przejściu za pośrednictwem naszej witryny na stronę zarządzaną przez innegoadministratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.Google Analytics.Korzystamy z narzędzia

Google Analytics

zapewnianego przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się nanaszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celuoptymalizacji naszych Stron Internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony.Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w StanachZjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przedprzekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serweraGoogle w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przezTwoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę technicznąznajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnieniaodpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Wramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziomochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możecie zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystaniaprzez Państwa z naszej Strony Internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danychprzez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Wramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czywyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach GoogleAnalytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook.

Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie wpostaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy wramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwakorzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacjesą najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twojąidentyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cięjednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramachkorzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tymmarketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możeszszukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możeszrównież zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę technicznąznajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnieniaodpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Wramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziomochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czywyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Państwa przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. Narzędziaspołecznościowe. Na naszych Stronach Internetowych używane są wtyczki i inne narzędziaspołecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, czy Google,Wyświetlając naszą Stronę Internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiążebezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio doTwojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację,że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danegousługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP)jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóreserwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógłbezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisiespołecznościowym.Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiedniainformacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tamzachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą sięosobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszegoprzetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twojeprawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatnościzostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

•Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

•Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzinna naszej Stronie Internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytąna naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwićzaładowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np.blokowanie skryptów.

Linki cookies podmiotów trzecich (third party cookies).

1.Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi OsobyOdwiedzającej podczas korzystania ze Strony Internetowej lub Aplikacji. Administrator współpracujejednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej).Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniuOsoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących takądziałalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Plikicookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznietych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenieAdministratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziejatrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby tomożliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do OsóbOdwiedzających.

2.W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Stronie Internetowej pliki cookie:

  • Google AdWords
  • Google Analytics
  • HotJar
  • Greensender
  • Facebook

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Logi serwera

1.Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jeststrona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2.Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

4.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania se

Ocena 4.5 / 5.0 na Tripadvisor

SO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Homera 33A, 04-624 Warszawa

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000128308, NIP 5252147001

Strona internetowa i marketing przez ML Soluzioni Web